MALE

  • Hooaeg: 04.10.2023 - 31.03.2024
  • Ringi nimetus: MALE
  • Toimumise koht: Mäe maja
  • Juhendaja(d): Karl Erik Olde
  • Korraldaja: Tugiselts
  • Maksimaalne osalejate arv: 20
  • Kuumaks: 40 €
  • Vanuserühm: Algkool
Õppe eesmärk:
1. Huvi äratamine malemängu vastu;
2. malemängu põhialuste õpetamine ja täiendamine;
3. õpilase mõtlemise, püsivuse ning iseseisva töö oskuste arendamine;
4. õpilase planeerimisoskuse ja analüüsivõime arendamine malemängu kaudu;
5. teada ja järgida male-eetikat ning üldisi käitumisnorme;
6. eduelamuse pakkumine läbi malemängu.
Ring alustab oktoobrist. Rühmaga saab liituda kogu õppeaasta vältel!
E T K N R L
Kl 14:15
Mäe maja
108

REGISTREERU

Registreerimine avatud 08.09.2023 - 29.02.2024

1. malelaud, malendid – nende nimetused, algseis, käigud;
2. malemängu reeglid;
3. malemängu põhialused;
4. mõisted: matt, viik, patt, tuli,kahvel, jne;
5. kaitse tule eest;
6. malendite väärtusted, suhtelised väärtused;
7. ühekäiguliste ja lihtsamate kahekäiguliste matiülesannete grupis ja iseseisev
lahendamine;
8. lihtsamad malemängu taktikalised võtted, kombinatsioonid;
9. lihtsamad avanguideed.

 

ÕPPEMAKS

1.    Tasu Teenuse eest (edaspidi nimetatud Õppemaks) on kehtestatud Teenuse osutaja juhatuse otsusega. 
2.    Õppemaks on nelikümmend (40) € kalendrikuus ja see tasutakse arve alusel iga kuu kümnendaks  kuupäevaks  etteulatuvalt.
3.    Teenuse tellija tasub Õppemaksu arvates Lepingu punktis 2.1 sätestatud õppetöö alguskuupäevast kuni samas sätestatud õppetöö lõppkuupäevani kui on valinud kalendrikuus makse. Jooksva kalendrikuu Õppemaksu tasumise tähtaeg on vastava kalendrikuu viieteistkümnes kuupäev. 
4.    Kui Teenuse tellija ei ole Õppemaksu tähtaegselt tasunud, on Teenuse osutajal õigus nõuda Teenuse tellijalt viivist null koma null viis protsenti (0,05 %) tasumisele kuuluvalt summalt iga viivitatud kalendripäeva eest kuni Õppemaksu kohase tasumiseni.
5.    Õpilase õppetööst puudumine ei vabasta Teenuse tellijat Õppemaksu tasumise kohustusest. 
6.    Kui õppetasu makstakse kalendrikuu kaupa on võimalus õpilase pikemast puudumisest (reisi või pikema haigusloo korral) saada soodustust kuni 50%, see eeldab, et õpilane puudub vähemalt pooltest tundidest kuus ja lapsevanem teavitab kirjalikult (e-posti teel) enne uue kuu arve väljastamist. 
7.    Õppemaks tasaarvestatakse Lepingu alusel tasumisele kuuluva Õppemaksuga Teenuse tellija avalduse alusel juhul, kui Teenuse osutajast tuleneval põhjusel ei ole Teenust osutatud Lepingus sätestatud mahus.
 

Registreeri huviringi