Toetuse taotlemine

Tugiseltsi ülesandeks on ka toetada õpilasi kooli sündmustel osalemisel kui ka õpilaste poolt loodud projektide elluviimisel. Nendeks tegevusteks saab Tugiseltsist taotleda finantseerimist. 

Tugiselts toetab:

  • Vähemkindlustatud peredest lapsi kooli sündmustel osalemisel;
  • Õpilaste õppereise saksakeelsetesse riikidesse;
  • Õpilaste ja õpetajate poolt ellu kutsutud projekte ja traditsioone koolielu edendamiseks;

 

Toetuse taotlemiseks vajalikud tegevused:

  • Vähemkindlustatud peredest laste toetuse taotlemiseks palume vanemal ühendust võtta klassijuhatajaga. Klassijuhataja teeb Tugiseltsile taotluse toetuse saamiseks;
  • Õpilaste projektidele või osalemise toetuse taotlemiseks palume esitada ülevaade projektist ja motivatsioonikiri.